ציפוי באפוקסי רב עובי עמיד כימי/תעשייה כימית

  • ציפוי אפוקסי רב עובי עמיד כימי מיועד להגן על משטחי עבודה (תשתיות מכל סוג שהוא) ובעיקר במפעלים כימיים או/ו במקומות שישנם חומרים כימיים (חומצות למינן,סולבנטיים, ובסיסים).
  • כמו כן אותן ציפויים באפוקסי עמידים לבריכות שפכים במפעלים כימיים,מי קולחין,ובכל סביבה בעלת ריכוזים של חומרים קורוזיבים.
  • אפוקסי רב עובי עמיד כימי ניתן לשריינו ע"י סיבי זכוכית,בד גאו-טכני על מנת לקבל שריון וסגירת אותו אלמנט הרמטית.
  • ציפוי אפוקסי רב עובי עמיד כימי הינו חומר שרף + מקשה ובתוספת מהלנים ומוספים שונים שמיועדים ספציפית לציפוי והגנה מפני אותם חומצות או סולבנטיים,או בסיסים הקיימים בשטח.
  • חברתנו מיישמת עם חומרים לצורף עמידות כימית והגנה על התשתית עם חומרים מהמובילים בענף זה.
  • ניתן ליישם ציפוי אפוקסי עמיד כימי ורב עובי הן אופקית או אנכית (קירות רצפות)
  • כמו כן חברתנו מיישמת עם אותן חומרים המתבקשים ע"י המזמין או הרשום במפרט הטכני, או חומרים בהמלצתנו.
  • מופיע בהמשך טבלת עמידות של חומר האפוקסי לאחר בדיקות מעבדה.