ציפוי אפוקסי רב עובי אנטי סטטי (רצפה מוליכת חשמל סטטי הקיים)

  • ייעודו של רצפת אפוקסי רב עובי אנטי סטטי הינו להולכת חשמל סטטי הנטען עם הזמן .
  • ציפוי אנטי סטטי מבוסס על חומרים פולימרים (שרפים + מקשה),בתוספת מוספים הן בפריימר אפוקסי וכן בציפוי העליון ופסי נחושת.
  • על מנת לקבל רצפת אפוקסי אנטי סטטי חלקה יפה ואסטטית על התשתית הקיימת להיות תשתית יפה ומפולסת.
  • ניתן לשקם במידת הצורך את התשתית אם יש צורך בכך ולאחר מכן ליישם את רצפת אפוקסי אנטי סטטי.
  • ניתן ליישם על תשתיות כגון רצפת בטון,ריצוף,קרמיקות,מדה מיוחדת וניתן לצפותה באפוקסי.
  • ציפוי אפוקסי אנטי סטטי ניתן לבצע בחומר אפוקסי רב עובי או בציפוי בצבע אפוקסי אנטי סטטי עד 800 מיקרון.
  • בצבע אפוקסי אנטי סטטי לא ניתן להדביק את פסי הנחושת המוליכים.
  • על מנת לקבל הולכה הנדרשת ולפי מפרט הקיים יש לבצע את כל ההכנות הנדרשות כולל סרטי נחושת (מוליך שתי וערב) והתחברותם לארקה הקיימת.
  • ציפוי אפוקסי רב עובי שלעצמו (מומלץ לא יעבור את ה- 2 מ"מ),מלבד הציפוי או/ו השיקום ע"י אפוקסי קונבנציונאלי,אם נדרש או ויידרש.
  • גוונים לציפוי אנטי סטטי רב עובי הינן גוונים מוגבלים ובגוונים כהים לפי לוח RAL.