ציפוי אפוקסי עמידות שחיקה ו/או החלקה

  1. רצפות אפוקסי עמידות שחיקה או/ו נגד החלקה יכולות להתחלק לשתי סוגי רצפות או/ו רצפה אחת שעונה לשתי מטרות
  2. במידה וישנה דרישה ספיסיפית לרצפת אפוקסי עם עמידות גבוהה לשחיקה אזי משתמשים בסוגי קוורץ,או סוגי אבן מיוחדת (כאבן בזלת וכיו"ב) בגדלים שונים וכן לאותה מטרה הספציפית לכך (כאשר על מזמין להגדיר במפורש את ייעודו של המשטח וכן שחיקה הקיימת באותו משטח על מנת להתאים את סוג הקוורץ/אבן וגודלו לאותה מטרה).
  3. רצפות אפוקסי נגד החלקה הינן יכולות להתחלק לשתי רצפות החלקה להולכי רגל או לכלי רכב.
  4. רצפות אפוקסי נגד החלקה להולכי רגל ישנו תקן ישראלי על המזמין לדרוש את התקן המתבקש (R-8 עד R-12) לפי כך משתמשים בסוגי הקוורץ וגודלו.
  5. כמו כן לגבי כלי רכב ניתן להשתמש בסוגי קוורץ שונים (לפי דרישת המזמין וייעוד המשטח).
  6. ניתן ומומלץ לצפות את הקוורץ לאחר זריעתו ע"ג האפוקסי (ניתן לצפותו בגוון שייבחר על ידי המזמין).
  7. 7. ניתן לקבל משטח אפוקסי למראית חלק אך נגד החלקה ונגד שחיקה (על ידי פיזור חומר מיוחד מסוג "מאטינג").